19 Mayıs 2011 Perşembe

Kollagenozlar.Revmatoid artrit.Qırmızı qurd eşənəyi.Düyünlü periartrit.

Yaranma səbəbləri
1.    Immunopatoloji pozğunluqlar
2.    Infeksion amil
3.    Irsi faktor
Klinika
1.    Ağrılar
2.    Tərləmə
3.    Anemiya
4.    Subferil temperatur
5.    Oynaqların poliartralgiyası
6.    Ümumi zəiflik
7.    Arıqlama
8.    Asteniya
9.    Revmatoid vaskulitlər zamanı(  ağır hallarda :burun və uşaqlıqdan qanaxmalar,başgicəllənmə,baş ağrısı)
10.  Ürəyin zədələnməsi nəticəsində( təngnəfəslik,ürək nahiyəsində ağrı, ürəkdöyünmə)

Müalicə
1.    Qızıl duzlar(krizoterapiya)
2.    Xinolin preparatları
3.    Immunodepressiv preparatlar
4.    Levamizol
5.    D-pensillamin
6.    Kortikosteroidlər
7.    Qeyri-steroid preparatlar
8.    Sanator ,kurort müalicəsi(sistem şəklini alması əks gösterişdi)
9.    Mineral sular

Düyünlü periarteriitlər:

Yaranma səbəbləri
1.    Virus
2.    Dərman maddələri,vaksin,zərdablardan
3.    Kəskin ,xroniki infeksiya
Klinika
1.    Temperaturun qalxması
2.    Taxikardiya
3.    Əzələ ağrıları
4.    İştahsızlıq
5.    Tərləmə
6.    Kəskin arıqlama
7.    Sinir sisteminin zədələnməsi
8.    Baş ağrısı
9.    Qıcolma
10.  Nitqin pozulması
11.  Abdominal simptom 50% xəstələrdə müşahdiə olununr ( göbəkətrafı nahiyədə ağrı,ürəkbulanma,qusma,nəcisdə qan)
Müalicə
1.    Kortikosteroidlər(prednizalon)
2.    Immunodepressiv preparatlar
3.    Sitostatik preparatlar(azatioprin,tsiklofosfan)
Qırmızı qurdeşənəyiYaranma səbəbləri
1.    Dərman preparatları
2.    Insolyasiya
3.    Ocaqlı infeksiya
4.    Viruslar
5.    Genetik faktor

Klinika
1.    Kəskin oynaq ağrıları(falanqalararası,mil-dirsək,diz,aşıq-daban)
2.    Dərinin zədələnməsi: burunda,yanaqlarda eritematoz-skvamatoz ocaqlar,falanqalarda ödemlər
3.    Tük tökülməsi
4.    Dırnaqların tez qırılması
5.    Döş sümüyünün arxasında ağrı
6.    Tənginəfəslik
7.    Quru öskürək
8.    Qaraciyər ,dalaq böyüyür
9.    Epilepsiyaya bənzər qıcolmalar
10.  Psixi pozuntular
11.  Arıqlama
12.  Zəiflik
13.  Tez yorulma
14.  Qızdırma

Müalicə
1.    Qlukokortikoidlər
2.    Immuno-depressantlar
3.    Sitostatik perparatlar
4.    Salisatlar
5.    Pirazolon preparatları
6.    Indometasin